Account Suspended / Konto zawieszone


This Account Has Been Suspended

Konto zostało zawieszone


Przypuszczalne powody zawieszenia konta:
- został złamany jakikolwiek punkt regulaminu Polserwer.pl
- został przekroczony termin płatności

Admin e-mail: info@polserwer.pl

Zaloguj się do swojego Panelu Klienta aby sprawdzić powód zawieszenia usługi.
Login to Client Area to check the reason of suspension.
http://billing.polserwer.pl